Warunki usługi

Regulamin sklepu FLICKON STORE (zwany dalej „Regulaminem”)

Treść:

 • § 1 Postanowienia ogólne
 • § 2 Definicje
 • § 3 Kontakt ze sklepem
 • § 4 Wymagania techniczne
 • § 5 Informacje ogólne
 • § 6 Rejestracja i usunięcie konta w Sklepie
 • § 7 Zasady zamawiania
 • § 8 Oferowane sposoby dostawy i płatności
 • § 9 Umowa sprzedaży
 • § 10 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
 • Skargi § 11
 • § 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 • § 13 Dane osobowe i prywatność w Sklepie internetowym
 • § 14 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 Wzór odstąpienia od umowy

 § 1
Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy FLICKONSTORE, dostępny pod adresem www.flickonstore.pl, prowadzony jest przez firmę FLICKON sp. ogród zoologiczny. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod adresem: ul. Urodzajna 1/11, 43-300 Bielsko-Biała, pod numerem NCR 0000941784, NIP 9372740318.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 § 2
Definicje
 1. Formularz zamówienia – interaktywny agent dostępny w Sklepie lub na stronie Agenta Sprzedaży w ramach zakupu produktów do zakupów i zamówień sprzedaży, obejmujący metodę dostawy i płatności;
 2. Klient – dowolny podmiot handlowy;
 3. Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym Klient udostępnia odbiór oraz informacje o projekcie poprzez złożenie zamówienia w Sklepie;
 4. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca osoby fizycznej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna, sprzedawca, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej prowadzić sprzedawcę, który obejmuje Sprzedawcę usługodawcę w ramach Sklepu będącego bezpośrednio usługą wraz ze swoją usługą lub działalnością usługową;
 5. Koszyk – element ilościowy w Sklepie, w którym widoczne są dostępne dla Klienta Produkty, umożliwia także określenie i ustalenie ilości danych oraz Zamówienia pod względem decydujących produktów;
 6. Produkt – prąd znajdujący się w Sklepie, rzecz ruchoma obrażająca Sprzedaż pomiędzy Sprzedawcą a Sprzedawcą;
 7. Karta Produktu – strona zawierająca szczegółowe informacje na temat sprzedaży Produktu w Sklepie;
 8. Broker sprzedaży - portal sprzedażowy, za pośrednictwem którego mógł sprzedawać produkty inne niż Sklep, co miało miejsce na stronie Sklepu. portale www.ebay.com i www.etsy.com;
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba niepracująca jako osoba niebędąca autorem dzieła, utwór został przyznany upoważnienie przez naszego Sprzedawcę będącego firmą korzystającą ze Sklepu;
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym flickonstore.pl;
 11. Sprzedawca - FLICKON sp.z o.o. Ogród zoologiczny. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod adresem: ul. Urodzajna 1/11, 43-300 Bielsko-Biała, pod numerem KRS: 0000941784, NIP: 9372740318 i REGON: 520766337;
 12. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawiera umowę sprzedaży pomiędzy Klientami oraz sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumiem także – rozumiem cechy Produktu – świadczenie usług i dzieło o dzieło;
 13. Umowa online – umowa o udział w usługach, bez analizy obecności strony, z wyłącznym wykonawcą usług, które wykonałeś lub będziesz korzystać z usług, które wykonywałeś w momencie wykonywania umowy;
 14. Zamówienie - oświadczenie: Klient woli na bieżąco przeglądać informacje o zamówieniach lub zamówieniach.
 § 3
Kontakt
 1. Sprzedawca umożliwia Państwu kontakt z nim, niezależnie od pory dnia, w następujący sposób:
 • by post at the following postal address: Urodzajna 1/11, 43-300 Bielsko-Biała;
 • kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: contact@flickon.pl
  1. Sprzedawca umożliwia także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 668 638 130, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00.
  2. Sprzedawca posiada następujące numery rachunków bankowych:
  • PL 25 1140 2004 0000 3702 8203 6091 - dla transakcji w złotówkach
  • PL 58 1140 2004 0000 3412 1443 8347- dla transakcji w euro;
  § 4
  Wymagania techniczne
  1. Do prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon) i przeglądarką internetową zainstalowaną do najnowszej wersji;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączone pliki cookie.
   § 5
  Informacje ogólne
  1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę wykonywane są zarówno na Zamówienie Klienta, według specyfikacji podanych w Formularzu Zamówienia, jak i wykonane według ogólnej specyfikacji, bez możliwości dokonywania w nich zmian na życzenie Klienta. Odpowiednia informacja każdorazowo znajduje się przy danym produkcie.
  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  3. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga zakładania Konta. Klient może jednak to zrobić. Rejestracja odbywa się na zasadach określonych w § 6. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku zakupu Produktu od Sprzedającego za pośrednictwem pośrednika w sprzedaży.
  4. Składanie przez Klienta Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych o Produkcie oraz danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.
  5. Ceny w Sklepie tj. w Karcie Produktu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają prowizję dla operatora płatności oraz podatek VAT, należny podatkowo, jeżeli ma zastosowanie.
  6. Kwota do zapłaty przez Klienta składa się z ceny Produktu oraz kosztu dostawy. O całkowitej kwocie do zapłaty Klient zostaje poinformowany w trakcie składania Zamówienia.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen produktów oraz prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży na zasadach określonych w komunikacie informującym o danej akcji promocyjnej i Wyprzedaży. Klientowi nie przysługuje prawo żądania uwzględnienia zmiany ceny Produktu w przypadku złożenia Zamówienia przed dniem wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
   § 6
  Rejestracja i usunięcie konta w Sklepie
  1. Klient może od razu założyć konto w Sklepie w celu dokonania Rejestracji.
  2. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna
  3. Aby się zarejestrować, użytkownik może teraz: 
  • adres e-mail;
  • hasło
  1. Dane do logowania są danymi logowania, które obowiązują przy każdorazowej próbie zalogowania się do konta w Sklepie.
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej, Klient powinien posiadać treść Regulaminu oraz oświadczenie potwierdzające, że potwierdzamy akceptację Regulaminu i jego treści. Akceptacja Regulaminu jest opcjonalna, jednakże jej brak uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie.
  3. Po założeniu konta w Sklepie należy je zatrzymać:
  • imię i nazwisko (wymagane / opcjonalnie);
  • adres e-mail (wymagany/opcjonalny);
  • numer telefonu (wymagany / opcjonalny);
  • firma (wymagane / opcjonalne);
  • adres, tj. ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejsce zamieszkania (wymagane/opcjonalnie);
  • kraj (wymagane / opcjonalne);
  • Klient może usunąć konto w Sklepie. W tym celu nie zaloguje się, a następnie unieruchomi moje kroki.
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie konta w Sklepie jest nieodwracalne.
  • Zasady rejestracji dla Agentów Sprzedaży określa ich regulamin. 
  § 7
  Zasady składania zamówienia

      Złożyć zamówienie:

  1. wybrać Produkt, biorąc pod uwagę liczbę jego egzemplarzy, a następnie dodać go do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”;
  2. po skompletowaniu Zamówienia przejdź do koszyka w celu sprawdzenia specyfikacji i ilości Zamówienia;
  3. po zweryfikowaniu Zamówienia przystąpić do jego realizacji za pomocą przycisku „Zrealizuj zamówienie”;
  4. W Formularzu Zamówienia podaj następujące dane do dostawy:
  • imię i nazwisko (wymagane);
  • adres e-mail (wymagany);
  • numer telefonu (wymagany);
  • firma (opcjonalnie);
  • adres, tj. ulica, numer budynku, numer lokalu (wymagane), kod pocztowy i miasto (wymagane);
  • kraj (wymagane);
  • komentarz do zamówienia (opcjonalnie);
  1.  podaj następujące dane do faktury:
  • Imię i nazwisko lub nazwa stanowiąca firmę (wymagane);
  • PODATEK (wymagany);
  • adres, tj. ulica, numer budynku, numer lokalu (wymagane), kod pocztowy i miasto (wymagane);
  • numer telefonu (wymagany);
  • kraj (wymagane);
      1. wybrać metodę płatności i dostawy;
      2. użyj przycisku „Podsumowanie”;
      3. W zależności od wybranej formy płatności należy potwierdzić Zamówienie i przystąpić do płatności za pomocą przycisku „Potwierdź i zapłać za zamówienie” lub jedynie potwierdzić Zamówienie za pomocą przycisku „Potwierdź zamówienie”.
      § 8
      Metody dostawy i płatności
      1. Klient może skorzystać z następujących sposobów dostawy:
       1. dostawa kurierska
       2. odbierz osobiście
      2. Dostawy w formie usług kurierskich obsługują następujący przewoźnicy:
       1. na terenie Unii Europejskiej – GLS, DPD, DHL, Correos, Collissimo, Deutsche Post, Poczta Austriacka, Poczta NL, 
       2. poza Unią Europejską – UPS, FedEx, Royal Mail, Hermes
      3. Po wykonaniu i przekazaniu Produktu jednemu z wymienionych powyżej przewoźników, czas dostawy zależny jest od kraju, do którego następuje dostawa - od 1 dnia do 3 tygodni.
      4. O koszcie dostawy Klient informowany jest przy wyborze sposobu dostawy po określeniu kraju, w którym ma ona nastąpić.
      5. Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności:
       1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
       2. korzystając z systemu płatności elektronicznych – za pośrednictwem serwisu PayPal (www.paypal.com);
       3. za pomocą metod płatności Stripe
      6. W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem strony internetowej Agenta Sprzedaży, Klient może skorzystać z form płatności oferowanych przez Agenta Sprzedaży.
      § 9
      Wykonanie Umowy Sprzedaży
      1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie, zgodnie z § 7 Regulaminu lub na stronie internetowej Agenta Sprzedaży.
      2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu w celu realizacji i potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
      3. Niezależnie od sposobu płatności, zgodnie z § 8 ust. 4 i 5 Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty Zamówienia.
      4. Czas realizacji Produktu wynosi do 31 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że dla danego Produktu może być przewidziany dłuższy termin realizacji. W takim przypadku odpowiednia informacja znajduje się obok Produktu.
      5. Początek terminu wykonania i dostawy Produktu do Klienta liczy się od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
      6. Dostawa produktów odbywa się na terenie całego świata.
      7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu. Powyższe dotyczy również kosztów transportu Produktu, w tym przesłania Produktu na błędny adres podany przez Klienta, zwrotu Produktu Sprzedawcy na skutek podania przez Klienta niedokładnego adresu, a także ponownego odesłania Produktu do Sprzedawcy. prawidłowy adres Klienta.  
       § 10
      Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
      1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
      • o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy ;
      • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
      • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
      • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
      • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
      • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, na którym Przedsiębiorca nie ma kontroli;
      • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
      • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      • lub o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
      • zawarta w drodze aukcji publicznej;
      • o świadczenie usług noclegowych, innych niż na cele mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, cateringu, usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką, sportem lub imprezami kulturalnymi, jeżeli w umowie wskazany jest dzień lub okres świadczenia usługi;
      • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Przedsiębiorcy o utracie prawa odstąpienia od umowy.
      1. W przypadku innym niż wskazany w ust. 1, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
      2. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin określony w ust. 2 biegnie od dostarczenia ostatniego Produktu, partii lub części.
      3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie przed upływem tego terminu.
      4. Oświadczenie można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adresy pocztowe lub e-mail wskazane w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
      5. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
      6. Załóżmy, że Konsument przesyła oświadczenie e-mailem. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
      7. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży są następujące:
      • w przypadku odstąpienia od Umowy na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
      • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Rzecznik Konsumentów, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta i od dnia Sprzedaży, wszystkie należne od niego umowy, wliczone w koszty, z wyjątkiem w przypadku Konsumenta w inny sposób niż nowy zwykły sposób zmiany przez Sprzedawcę;
      • zwrotu, stosownie do przypadku, tych sposobów, których Konsument pragnie dokonać płatności, chyba że użytkownik może zgodzić się na inne potrzeby, które nie będą musiały być dla
      • Konsument zwraca Produkt na adres, pod którym Sprzedający prowadzą sprzedaż, najpóźniej w dniach, w których poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Sprzedawcy. Konsument zachowa termin, jeżeli odeśle Produkt w terminie 14 dni.
      • Konsument ponosi koszty zwrotu produktów, a także koszty zwrotu produktów, ze względu na ich charakter, które należy uiścić za inny Produkt niż dokonujący zwrotu.
       1. Jeżeli ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym oraz o kosztach zwrotu Produktu będzie zawarta w opisie Produktu w Sklepie.
       2. Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu kwoty bezpośrednio Konsumentowi, jeżeli zapłacił za Zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub karty płatniczej. W takim przypadku zwrot środków zostanie dokonany bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, za pomocą której dokonano płatności na rzecz Sprzedawcy lub w inny sposób, za wyraźną zgodą Klienta.
         § 11
       Uskarżanie się
       1. Dodatkowa Umowa Sprzedaży dotyczy nowych Produktów.
       2. W przypadku reklamacji opartej na postanowieniach kodów produktów, Klientom przysługuje prawo do reklamacji w oparciu o przemyślane rozwiązania. Strony wyłączają mechanizm z tytułu rękojmi w przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca.
       3. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez uzupełnienie informacji o produkcie.
       4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej lub w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu Sprzedawcy lub Sprzedawcy przedstawiając elektroniczne stanowisko reklamacyjne, Sprzedaż przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
       5. W reklamacji Klient powinien wskazać w szczególności:
       • typ wady;
       • data jego wystąpienia;
       • działania w zakresie sposobu doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży lub wprowadzenia obniżki ceny albo żądania odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
       • drogą e-mailową o zamówieniach i zawarciu Sprzedaży.
       • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem – nie później niż w terminie 14 dni.
       1. Jeżeli Sprzedawca w terminie 14 dni nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
       2. Produkty wysyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy przesyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
       3. W przypadku zwrotu pieniędzy spowodowanego uznaniem reklamacji, postanowienia § 10 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
         § 12
       Przedsiębiorcy
       1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Przedsiębiorców.
       2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy jest wyłączona.
       3. Z chwilą wydania przez Przedsiębiorcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za powstałą od tego momentu utratę, wadę lub uszkodzenie Produktu, w tym za opóźnienie w dostawie.
       4. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży.
       5. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
       6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takim wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
       7. Sprzedawca może rozwiązać Umowę Sprzedaży zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. W takiej sytuacji wystarczające będzie przesłanie Przedsiębiorcy odpowiedniego oświadczenia.
       8. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy jest ograniczona, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny i kosztu dostawy Produktu wynikającego z Umowy Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy za utracone korzyści.
        Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
         § 13
       Dane osobowe i prywatność 
       1. Administratorem danych klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych osobowych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Sprzedający.
       2. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://flickonstore.pl/pages/terms-of-services.
       3. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za podanie Klientowi nieprawdziwych danych osobowych.
       4. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia plików przesłanych na jego serwer po upływie 30 dni od momentu wysłania.
         § 14
       Postanowienia końcowe
       1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku angielskim, polskim lub niemieckim, w zależności od podstrony.
       2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany w systemie funkcjonowania Sklepu, zmiany terminu świadczenia Produktu, zmiany sposobów płatności i dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
       3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 18 maja 2002 r. 30.2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
       4. Postanowienie ust. 3 nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej przez prawo państwa jego zwykłego pobytu, jeżeli są one dla niego korzystniejsze. Umowa nie może wyłączyć tych postanowień.