POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Wstęp

 1. Polityka skierowana jest do użytkowników Serwisu www.flickonstore.pl. Polityka opisuje zasady zbierania i przechowywania danych Użytkowników, które zbierane są bezpośrednio od tych osób lub przy wykorzystaniu plików cookies.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: „ustawa”).
 3. Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest FLICKON sp. z oo z siedzibą przy ul. Urodzajna 1/11, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 668 638 130, e-mail: contact@flickon.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941784, NIP: 9372740318 , REGON: 52076633700000. Pod podany powyżej adres możesz się skontaktować w celu uzyskania szczegółów związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora.

II. Definicje

 • Administrator – FLICKON sp. z oo z siedzibą przy ul. Urodzajna 1/11, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 668638130, e-mail:contact@flickon.pl , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941784, NIP: 9372740318, REGON : 52076633700000.
 • Serwis – oznacza Serwis, w którym Administrator świadczy usługi.
 • Użytkownik – podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy usługi.
 • Pliki cookie – dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach, z których Użytkownik korzysta w ramach Serwisu.

III. Zakres zbieranych danych

 1. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem oraz podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych.
 2. Administrator zbiera dane związane z Twoją aktywnością, takie jak czas spędzony w Serwisie, wyszukiwane frazy i zamawiane usługi, cena usługi, data zamówienia, data i źródło wizyty.
 3. Administrator przechowuje korespondencję mailową i telefoniczną z Użytkownikami.
 4. Gromadzone dane obejmują dodatkowe dane, które mogą być zbierane, takie jak informacje techniczne (adres IP komputera, informacje o danych do logowania, informacje o przeglądarce i zainstalowanych w niej dodatkach) oraz informacje o sesji, w tym adres URL, z którego następuje Serwis. został przekierowany, przeglądane produkty, długość odwiedzin Serwisu i aktywność na nim.

IV. Źródło danych

 1. Dane identyfikacyjne zbierane są w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.
 2. Za pomocą plików cookies mogą być także zbierane inne dane.

V. Cel, podstawa prawna i termin przetwarzania danych osobowych

 1. Dane mogą być przetwarzane w celu:
 • analiza ruchu Użytkownika w Serwisie, zapewnienie bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania Serwisu i dostosowywanie treści do potrzeb Użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 sek. 1 część. f RODO;
 • udzielania odpowiedzi na pytania, przekazywania zamówienia oraz prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, w oparciu o Twoją zgodę i prawnie uzasadniony interes Administratora (realizacja żądań Użytkowników) – art. 6 sek. 1 lit. a i f RODO;
 • podjęcie działań niezbędnych do obsługi Użytkownika, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, jako niezbędność do zawarcia i wykonania Umowy – art. 6 sek. 1 lit. b RODO;
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub świadczenia usług – art. 6 sek. 1 lit. f RODO;
  prowadzenia marketingu bezpośredniego usług lub towarów – art. 6 sek. 1 część. f RODO.
 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub załatwienia sprawy. Jednakże pomimo wycofania zgody lub zakończenia sprawy dane mogą być przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa dla dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 2. Dane zbierane za pomocą plików cookies mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookies. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają. Tym samym czas przechowywania danych będzie równy czasowi niezbędnemu Administratorowi do realizacji celów związanych ze zbieraniem danych.

VI. Obowiązek i dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych dla celów związanych z obsługą usługi jest dobrowolne, ale konieczne. Ich brak może znacząco utrudnić realizację usługi, a nawet ją uniemożliwić.

VII. Zarządzanie danymi i bezpieczeństwo

 1. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych w celach komercyjnych.
 2. Odbiorcami Twoich danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą zostać udostępnione także kurierom, agentom, księgowym oraz podmiotom prowadzącym serwer pocztowy.
 3. Dane mogą być udostępniane pracownikom, menadżerom, dostawcom lub podwykonawcom tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji usługi.
 4. Dane zbierane przez Administratora przechowywane są w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo. Administrator podejmuje środki ostrożności, aby zapobiec utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych.

VIII. Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa do:
 • wycofać zgodę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili kontaktując się z Administratorem;
 • dostępu do danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
 • uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub innych;
 • być zapomnianym;
 • zostać poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych;
 • złożyć skargę – skargę składa się do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Dopełniałem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 sek. 1 lit. f i sztuka. 14 sek. 1 lit. f RODO, dane będą eksportowane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z realizacją zamówienia, usługami kurierskimi i doręczeniem przesyłki m.in. w:
 • Szwajcaria;
 • Wielka Brytania;
 • części Cypru poza kontrolą Grecji;
 • Indyk.
 1. Odczytują dane uzyskane przy odpowiedniej ochronie, w tym zapisane poprzez klauzule umowne, które definiują obowiązujące w państwach członkowskich przepisy podmiotów przetwarzających dane osobowe. W przypadku danych, które posiadają bezpieczeństwo zgodne ze standardami danych osobowych, administrator danych przestrzega norm według standardów zgodnych z normami. 46 sek. 2 część. c RODO.
 2. Art. 46 ust. 1 pkt 1 RODO obejmuje regenerację i ponowne lakierowanie danych osobowych do państwa trzeciego, w tym m.in. Administrator danych może przekazać dane osobowe państwu, gdy zapewnione zostaną zabezpieczenia, prawa osób, których dane dotyczą, są zgodne z prawem i zapewniona jest ochrona prawna.
 3. Administrator będzie korzystał z narzędzi analizy ruchu (Google Analytics – Google Inc. w USA).

X. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii

 1. Serwis umożliwia zbieranie informacji o Użytkowniku za pomocą plików cookies (tzw. „cookies”) i podobnych technologii, których użycie najczęściej wiąże się z instalacją tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika (komputerze, telefonie itp.). Informacje służą do zapamiętywania wyborów Użytkownika w Serwisie, utrzymywania sesji Użytkownika po zalogowaniu, zapamiętywania hasła, a także zbierania informacji o urządzeniu Użytkownika w celu analizy odwiedzin i dostosowania treści.
 2. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała określone rodzaje plików cookies i innych technologii, określając na przykład, że dozwolone będą tylko te, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony. Użytkownik może korzystać z Serwisu także w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość zbierania danych o jego wizycie. Ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na poprawne działanie Serwisu.
 3. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tj. przy domyślnej akceptacji plików cookies i podobnych technologii, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w celach określonych powyżej. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celach marketingowych.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
 • odpowiednie wyświetlanie strony internetowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika
 • pamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika
 • utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo logować się w Serwisie,
 • zwiększenie efektywności usług świadczonych przez Administratora,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (bez personalnej identyfikacji Użytkownika).
 1. Stosowane są pliki cookies „sesyjne” i „stałe”. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „stałe” pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

XI. Zmiany w polityce

Przyszłe i możliwe zmiany Polityki Prywatności, zmiana dokonana przez Administratora poprzez ogłoszenie w Serwisie. Zmiany obowiązywały od chwili ich opublikowania w Serwisie. Korzystanie z Serwisu po okresie zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany.